Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. van de laatste goederen (bij bestelling van meerdere goederen). Om uw recht van bezwaar te kunnen uitoefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen

Unikat Verpakkingen

Frühlingstr. 3

33649 Bielefeld

Germany

Tel. +49 (0) 521 400 27 522

Fax +49 (0) 521 400 27 523

Email: info@unikat-verpakkingen.nl

ID verkoopbelasting nr.: DE 29 65 27 157
Belastingnummer: 139/5225/1983

Directeur: Mesut Takak

 

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) op de hoogte van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van intrekking
Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen aan u verschuldigd, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u kiest voor een ander soort bezorging dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering ervoor hebt gekozen) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, terug te betalen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zijn u in geen geval kosten verschuldigd. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Wij halen de goederen op en dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.

formulier voor herroeping
Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug naar:

Uniek leer
Directeur: Mesut Takak

lente weg 3
33649 Bielefeld
Duitsland

Tel: 00 521 400 27 522

Mobiel/WhatsApp: 0151 11 81 6600

E-mail: info@unikat-verpakkingen.nl

Hierbij herroep ik/wij het door mij/ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Goederen besteld op:

__________________________________________________________________________________________________________

Naam en adres van de consument:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Handtekening klant (alleen bij schriftelijke herroeping):

__________________________________________________________________________________________________________

 

 
Laatst bekeken
Nieuwsbrief
Mis geen nieuws uit onze winkel! Schrijf u nu geheel vrijblijvend en kosteloos in voor de nieuwsbrief.
Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven door op de link in de e-mail te klikken. We geven nooit e-mailadressen door. Door je in te schrijven accepteer je ons Datenschutzbestimmungen.